High Tech Base Ski Waxes - Star Ski Wax
Invia questa pagina Stampa pagina facebook twitter
High Tech Base Ski Waxes

Förkortningen VF betyder MKT HÖG FLUOR och identifierar produkterna i STAR CERA-FLON WAX serien med en mycket hög halt av fluor. Dessa produkter
kan användas från blötsnö... read

Förkortningen HF betyder HÖG Fluor och produkterna i STAR CERA-FLON WAX serien innehåller ett högt värde av fluor. Även om de kan användas på
alla typer... read

Förkortningen LF betyder LÅG FLUOR och produkterna i STAR CERAFLON WAX serien innehåller lägre värden av fluor än HF serien. Dessa produkter
är bra vid träning... read

Förkortningen NF betyder INGEN FLOUR och produkterna i STAR CERA-FLON WAX serien innehåller inte några fluor tillsatser. Dessa syntetiska produkter
har låg smältpunkt... read